Persónuverndaryfirlýsing

 

 

Suzuki á Íslandi er umhugað um friðhelgi einkalífs og kappkostar að vernda upplýsingar þínar hvort heldur sem um er að ræða almennar upplýsingar eða persónuupplýsingar. Hér fyrir neðan er
PERSÓNUVERNDARYFIRLÝSING Suzuki á Íslandi.

Almennt

Suzuki á Íslandi er umhugað um friðhelgi einkalífs og kappkostar að vernda persónuupplýsingar þínar. Í þessari persónuverndaryfirlýsingu kemur fram hvernig við umgöngumst þær persónuupplýsingar sem við geymum um þig og hvaða réttindi þú átt varðandi upplýsingarnar. Yfirlýsingin nær einnig til systurfélaga okkar, Semoco ehf. og Suzuki Umboðsins hf. eftir því sem við á.

Ábyrgðaraðili

Suzuki Bilar hf., kt. 551289-1689, Skeifunni 17, 108 Reykjavík er ábyrgðaraðili fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í tengslum við þjónustu og vörur Suzuki á Íslandi.
Hvaða upplýsingum söfnum við?
Persónuupplýsingar eru hvers kyns upplýsingar um einstakling sem gera mögulegt að persónugreina hann, beint eða óbeint. Við söfnum einkum eftirfarandi persónuupplýsingum um þig:
• Tengiliðaupplýsingar, s.s. nafn, kennitölu, heimilisfang, tölvupóstfang og símanúmer.
• Greiðsluupplýsingar, t.d. greiðslukortanúmer og upplýsingar um greiðslur.
• Tæknileg gögn, t.d. IP-tölur og önnur gögn tengd notkun þinni á vefsíðu okkar.
• ANNAÐ, t.d. gögn samfélagsmiðla.
Hvernig söfnum við upplýsingum
Tengiliðaupplýsingum söfnum við frá þér í gegnum síma, eftir heimsókn þína í bílasal okkar, hjólabúð, verkstæði, varahlutaverslun, af sýningu af vefsvæði, í gegnum tölvupóst eða með öðrum hætti þar sem þú hefur m.a. veitt sjálfviljugur þessar upplýsingar. Jafnframt höldum við utan um greiðsluupplýsingar og útgefna reikninga sem eru nauðsynlegar vegna samningssambands okkar og til að uppfylla skilyrði skatta- og bókhaldslaga.
Við notkun þína á vefsvæði okkar söfnum við vissum upplýsingum með notkun vafrakaka (e. cookies). og með sambærilegri tækni. Sjá vefkökustefnu félagsins hér.
Tilgangur vinnslu okkar á persónuupplýsingum
Við vinnum eingöngu persónuupplýsingar þínar að því marki sem lög heimila. Helstu tilvik eru eftirfarandi:
• Til að svara fyrirspurnum þínum og/eða bregðast við óskum þínum, t.d. til að senda þér fréttabréf eða tilkynningu um viðburð.
• Til að efna samning okkar við þig um veitingu ákveðinnar þjónustu eða vöru,
• Til að gæta lögmætra hagsmuna Suzuki á Íslandi,
• Til að gera þér kleift að deila efni á samfélagsmiðlum af vefsvæði okkar, til að afgreiða verðlaun, styrki eða framlög eftir því sem við á og/eða til að gera þér kleift að taka þátt í leikjum, keppnum, kynningarherferðum, könnunum eða öðrum kynningum á okkar vegum. Í einhverjum tilvikum kunna að vera viðbótarupplýsingar sem þú þarft að kynna þér sérstaklega og hvetjum við þig til að gera það.

 

Notkun persónuupplýsinga í markaðstengdum tilgangi

Að því gefnu að þú veitir okkur samþykki þitt getum við notað persónuupplýsingar þínar til að kynna fyrir þér vörur og þjónustur frá okkur, eignartengdum félögum eða samstarfsaðilum. Við gætum einnig sent þér annað markaðstengt efni sem við teljum að þú gætir haft áhuga á.
Þessi samskipti gætu átt sér stað í gegnum tölvupóst, síma, bréfleiðis eða með SMS. Þú getur alltaf afturkallað samþykki þitt hvenær sem þér hentar til að koma í veg fyrir að við sendum þér efni í markaðstengdum tilgangi í framtíðinni. Í slíkri beiðni þarf að koma skýrt fram að þú viljir ekki fá sent frá okkur efni, framvegis. Suzuki á Íslandi geymir og varðveitir beiðnir þar að lútandi.

Miðlun til þriðju aðila

Í því skyni að uppfylla þann tilgang sem lýst er hér að ofan kann að vera nauðsynlegt að miðla persónugreinanlegum upplýsingum um þig til þriðju aðila. Slíkir aðilar geta verið ábyrgðaraðilar eða vinnsluaðilar eftir atvikum. Helstu dæmi um slíka aðila eru eftirfarandi:
Þjónustuaðilar okkar, t.d. hýsingaraðilar UT-búnaðar og fjarskiptafyrirtæki;
Ráðgjafar okkar, t.d. lögmenn, endurskoðendur og vátryggjendur;
Innheimtufyrirtæki. Með samþykki þínu getum við notað auglýsingafyrirtæki sem telst til þriðja aðila til að setja inn auglýsingar á vefsvæðið okkar.
Við miðlum gögnum einungis að því marki sem nauðsynlegt er og heimilum þriðju aðilum ekki önnur not þeirra.

Öryggi persónuupplýsinga

Suzuki á Íslandi viðhefur viðeigandi öryggisráðstafanir í því skyni að hindra að persónuupplýsingar þínar glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi. Aðgangur að upplýsingunum er auk þess takmarkaður við þá aðila sem nauðsyn ber til og sem eru bundnir trúnaðarskuldbindingu. Ef upp kemur öryggisbrestur sem hefur áhrif á persónuupplýsingar munum við tilkynna slíkt til Persónuverndar og eftir atvikum til þín eftir því sem lög mæla fyrir um.
Teljir þú að samskipti þín við okkur séu ekki örugg, biðjum við þig um að láta okkur umsvifalaust vita um vandamálið með því að senda póst á netfangið: personuvernd@suzuki.is.
Hve lengi eru persónuupplýsingar geymdar?
Persónuupplýsingar geymum við aðeins svo lengi sem nauðsyn ber til í þeim tilgangi sem þeirra var aflað. Geymslutími slíkra persónuupplýsinga fer eftir eðli upplýsinganna og þeim lagareglum sem gilda um viðkomandi vinnslu persónuupplýsinga, t.d. skatta- eða bókhaldslöggjafar. Í einstaka tilvikum kann einnig að vera nauðsynlegt að geyma gögn vegna lögmætra hagsmuna Suzuki á Íslandi , t.d. vegna deilumála.

 

Réttur þinn

Í vissum tilvikum átt þú réttindi samkvæmt persónuverndarlöggjöf í tengslum við vinnslu okkar á persónuupplýsingum. Ef þú vilt neyta þessara réttinda biðjum við þig að hafa samband við okkur og við munum leitast við að svara beiðni þinni eins fljótt og auðið er (í flestum tilvikum innan eins mánaðar frá móttöku) nema um sé að ræða margar eða umfangsmiklar beiðnir. Við kunnum að óska eftir viðbótarupplýsingum frá þér í tengslum við beiðni þína, t.d. vegna auðkenningar.
Suzuki á Íslandi tekur almennt ekki gjald fyrir afhendingu gagna eða afgreiðslu annarra beiðna. Við áskiljum okkur þó rétt á að innheimta gjald eða synja um afhendingu þegar um er að ræða beiðnir sem eru bersýnilega tilhæfulausar, óhóflegar eða margendurteknar.
Réttur til aðgangs: Þú átt rétt á að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum um þig og að fá afhent afrit upplýsinganna. Með þeim hætti getur þú fullvissað þig um að upplýsingarnar séu réttar og að vinnsla okkar á þeim sé í samræmi við lög. Réttur til að flytja eigin gögn: Í vissum tilvikum kannt þú að eiga rétt á að fá afhentar persónuupplýsingar um þig, sem þú hefur látið okkur í té, á algengu, tölvulesanlegu sniði. Þú átt líka rétt á að senda þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila.
Réttur til leiðréttingar: Ef einhverjar upplýsingar um þig eru rangar eða ónákvæmar átt þú almennt rétt á að láta okkur leiðrétta þær.  Réttur til eyðingar: Í vissum tilvikum getur þú átt rétt á að við eyðum persónuupplýsingum sem við geymum um þig. Þetta á einkum við í þeim tilvikum þar sem upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar, ef þú hefur andmælt vinnslu upplýsinganna (sbr. hér að neðan), ef vinnslan reynist ólögmæt, eða ef vinnslan byggði á samþykki sem þú hefur síðar afturkallað. Suzuki á Íslandi áskilur sér þó rétt til að meta í hvert eitt sinn hvort skylt sé að eyða gögnum. Réttur til að andmæla vinnslu: Ef vinnsla okkar byggir á lögmætum hagsmunum Suzuki á Íslandi eða annarra, og þú telur að vegna aðstæðna þinna brjóti vinnslan gegn grundvallarréttindum þínum, getur þú andmælt vinnslunni. Ef þú andmælir, hættum við vinnslunni nema við getum bent á ríkari lögmæta hagsmuni af að halda henni áfram.  Réttur til takmörkunar á vinnslu: Í eftirtöldum tilvikum átt þú rétt á að við stöðvum vinnslu persónuupplýsinga:
• ef þú vefengir að persónuupplýsingarnar séu réttar (þangað til við getum staðfest að þær séu réttar),
• vinnslan er ólögmæt, en þú vilt ekki að persónuupplýsingunum sé eytt,
• við þurfum ekki lengur á persónuupplýsingunum að halda fyrir vinnsluna en þú þarfnast þeirra til þess að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur,
• þú hefur andmælt vinnslunni, sbr. að ofan. Í því tilviki stöðvum við vinnslu meðan við höfum ekki bent á ríkari lögmæta hagsmuni okkar af að halda henni áfram.
Réttur til að afturkalla samþykki: Í þeim tilvikum þar sem við byggjum vinnslu á samþykki þínu er þér ávallt heimilt að afturkalla slíkt samþykki. Afturköllun þýðir þó ekki að vinnsla sem fór fram áður en samþykki var afturkallað sé ólögmæt.

Árangursmælingar

Suzuki á Íslandi safnar upplýsingum um mætingu þátttakenda á auglýsta viðburði ásamt því að safna upplýsingum um notkun á vörum og þjónustu okkar. Þetta er gert til að skilja betur hvaða þættir þjónustunnar nýtast viðskiptavinum best og til að mæla viðbrögð þeirra við nýjum vörum og þjónustum eða breytingum á núverandi vörum eða þjónustu.
Persónuverndarfulltrúi/Tengiliður. Ef þú hefur spurningar, athugasemdir, eða kvartanir fram að færa varðandi þessa persónuverndaryfirlýsingu eða meðferð Suzuki á Íslandi á persónuupplýsingum getur þú haft samband við okkur á netfangið personuvernd@suzuki.is.
Ef þú telur þig ekki hafa fengið úrlausn þinna mála er þér ávallt heimilt að beina kvörtun til Persónuverndar (vefsíða: www.personuvernd.is).

Breytingar

Persónuverndaryfirlýsing þessi var samþykkt þann [x.y.2019].
Persónuverndarstefna okkar er í stöðugri skoðun og því kann þessari persónuverndaryfirlýsingu að verða breytt. Við munum birta allar slíkar breytingar vefsíðu okkar www.suzuki.is.
Með sama hætti er okkur mikilvægt að upplýsingar um þig séu ávallt sem réttastar. Því biðjum við þig góðfúslega að láta okkur vita ef tengiliðaupplýsingar þínar (t.d. símanúmer þitt eða netfang) eða aðrar upplýsingar breytast

Vefkökustefna

Suzuki á íslandi sem til einföldunar verður hér eftir talað um sem „Suzuki“ eða „við“.
Stefna okkar um notkun á vefkökum felur í sér skilgreiningu á því hvað vefkökur eru og hvernig þær eru notaðar á vefsvæðum okkar. Við hvetjum þig til að kynna þér vefkökustefnuna til að skilja betur og átta þig á í hvaða tilgangi við notum þær, hvaða upplýsingum er safnað, hvaða gerðir af vefkökum við notum og hvernig upplýsingarnar eru nýttar. Einnig felur stefnan í sér upplýsingar um rétt þinn í tengslum við notkun á vefkökum. Við áskiljum okkur rétt til að breyta stefnunni um vefkökur hvenær sem er með því að gera nýja stefnu aðgengilega á vefsvæði okkar.
Hvað eru vefkökur?
Vefkökur eru litlar textaskrár sem vefsvæði senda í tölvuna þína eða snjalltæki þegar þú heimsækir vefsvæði okkar.
Með notkun á vefkökum getum við þekkt og vitað hvaða tæki þú notar þegar þú heimsækir vefsvæði okkar. Vefkökur geta geymt upplýsingar eins og texta, númer, dagsetningar og fleira.

Vefkökur okkar geyma ekki persónugreinanleg gögn né deilum við upplýsingum sem við söfnum með þriðju aðilum.
Notendur vefsvæðanna hafa alltaf möguleika á að loka fyrir notkun á vefkökum eða að veita leyfi í hvert skipti sem vefsvæði okkar er notað. Slíkar stillingar gætu haft áhrif á virkni vefsvæðisins og þannig takmarkað notkun þess að hluta eða öllu leiti.
Hvernig notum við vefkökur?
Almennt eru vefkökur notaðar til að vefsvæðið virki eða þau starfi betur og sé skilvirkari. Með því að nota vefkökur er okkur kleift að gera alla notkun þína á vefsvæðinu þægilegri og betri. Við notum eingöngu vefkökur sem við teljum gagnlegar og nauðsynlegar.

Á vefsvæðum okkar notum við vefkökur til að fylgjast með hvernig þau virka og munum kjörstillingar þínar s.s. tölvuna þína eða búnað.

Yfirlit yfir vefkökur okkar
Tæknilegar vefkökur:
Vefkökur þessar eru nauðsynlegar vegna reksturs á vefsvæðum svo þau og eiginleikar þess virki. Tæknilegar vefkökur eru settar sjálfkrafa inn á tölvuna þína þegar þú ferð inn á vefsvæðið, nema þú hafir valið að vafrinn þinn hafni vefkökum.
Með skiptingu á milli http og https tryggja þessar kökur m.a. öryggi notenda. Þær vista einnig ákvörðun notenda um notkun á kökum á vefsvæði okkar.

Frammistöðu vefkökur:
Þessar vefkökur eru ekki nauðsynlegar við notkun vefsvæða okkar en þær gegna mikilvægu hlutverki fyrir notkun og virkni þeirra. Með þeim getum við safnað upplýsingum um frammistöðu vefsvæða og auðveldar okkur þannig að aðlaga það að þörfum notenda, s.s. með því að senda þér sértæk tilboð.

Hvaða vefkökur notum við frá þriðja aðila?
Við notum vefkökur sem tilheyra þriðja aðila á vefsvæðum okkar, s.s.frá Google, Facebook, Instagram og Youtube. Þessir aðilar geta komið fyrir vefkökum í vöfrum notenda og með þeim hætti nálgast upplýsingar um aðgengi og notkun á vefsvæðunum. Slíkar þjónustur eru einkum notaðar til að afla upplýsinga um notkun á vefsvæðunum svo betur sé hægt að aðlaga þau að þörfum notenda. Nánari upplýsingar um hvernig þriðju aðilarnir nota vefkökur má nálgast á vefsíðum þeirra.

Suzuki bílar hf.  notar Google Analytics til vefmælinga. Við hverja komu inn á vefinn eru nokkur atriði skráð, svo sem tími og dagsetning, leitarorð, frá hvaða vef er komið og gerð vafra og stýrikerfis. Þessar upplýsingar má nota við endurbætur á vefnum og þróun hans, t.d. um það efni sem notendur sækjast mest eftir og fleira. Engum frekari upplýsingum er safnað um hverja komu og ekki er gerð tilraun til að tengja slíkar upplýsingar við aðrar persónugreinanlegar upplýsingar.

Þinn réttur

Þegar þú kemur í fyrsta skipti inn á vefsvæði okkar ert þú spurð(ur) hvort þú samþykkir notkun á vefkökum. Þú getur hvenær sem er lokað fyrir vefkökur með því að hreinsa þær út eða eyða þeim úr vafranum þínum. Þú getur líka breytt stillingum fyrir vefkökur í vafranum þannig að hann taki ekki á móti þeim.
Nánari upplýsingar um vefkökur. ( linkur á þær )

Hafa samband

Ef þú hefur einhverjar spurningar um notkun okkar á vefkökum þá vinsamlegast sendu okkur tölvupóst á personuvernd@suzuki.is.

Reykjavík, 5. spetember 2019.

 

https://www.globalsuzuki.com/cookies/index.html

SUZUKI MOTOR CORPORATION
OUR PRIVACY POLICIES

LAST UPDATED ON 19TH SEPTEMBER, 2019:
THE SPECIAL POLICIES NAMED “HOW WE USE INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS IN EUROPEAN REGION” AND “HOW WE USE INFORMATION ABOUT OUR BUSINESS PARTNERS IN EUROPEAN REGION” ARE ADDED.

A) HOW WE USE INFORMATION OBTAINED ON OUR WEBSITE

This Website Privacy and Cookies Privacy Policy (this “Policy”) describes how Suzuki Motor Corporation (“SMC”, “we”, “our” or “us”) use the information or data we collect about you (your “personal information”) when you visit our websites, social network services or applications we operate (together, our “Sites”) or when you contact us using the details available on it.

Our Sites may enable you to visit other websites, social network services or applications which are owned and operated by affiliates or partner companies to SMC, including our distributors. Those other websites, etc. will have their own privacy policies, and you should review those privacy policies when you visit websites, etc. operated by other companies, as those affiliates or partner companies will use your personal information as described in those policies.

In addition to this Policy, some products and services which are offered by SMC have their own privacy policies which describe in more detail how your personal information is used in a particular context.

1. What personal information will we use and for how long?

Personal Information We Use

When you use our Sites, we may request that you input certain information, for example when you fill in forms. The personal information requested will depend on the precise form, but will commonly include your name, postal address, telephone number and email address, among other information. In some circumstances, for example if you enter a promotion or competition, it may be necessary for you to provide some of this personal information in order for us to fulfil our obligations to you under the Terms and Conditions of the particular service.

We may collect personal information from sources other than directly from you. In particular we collect personal information from social media sites, for example if you post comments on our pages, ‘like’ any of our content or otherwise interact with us via social media (including by sending messages to us).

We also collect personal data automatically through the use of cookies and similar technologies. You can find out more by reading the section entitled ‘Cookies and Similar Technologies’ below.

2. HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the personal information we collect from our Sites to:

 • address your requests, for example to enter you into any promotions we run, or to respond to any queries you may have, or to deliver news about our activities by way of e-mail or any other form of message. To the extent required by applicable law, we will only send marketing material about our activities with your consent, which you can withdraw at any time by contacting us using the details below or by using the ‘unsubscribe’ function in an email;
 • comply with our legal and regulatory responsibilities, to respond to legal process or requests for information issued by government authorities or other third parties, to prevent and detect crime and fraud, or protect your, our or others’ rights; and
 • operate our Sites and to understand how our Sites are used so that we can improve it.

We use your personal information for these purposes in some cases to meet our contractual obligations to you or other legal obligations. If the purposes set out above are not strictly required for compliance with a legal or contractual obligation, we process it to meet our legitimate business interests in managing our business properly and effectively and in keeping our records accurate and up to date. We take steps, including by securing your personal data, to ensure that we do not use your personal data for purposes which are incompatible with those set out above, and will notify you about any material changes to these purposes.

You can object to our uses of personal information on the basis of our legitimate business interests at any time by contacting us using the details set out here.

B) COOKIES POLICY

Our Sites use cookies and other similar device identifying technologies, such as clear gifs, pixels or device fingerprinting (together, we call these technologies “Cookies”).

What are Cookies?

A cookie is simply a piece of text, which can be placed on the browser of your personal computer or mobile device and subsequently read as you visit a website. Other Cookies may place a small amount of data on your browser, or may extract information about your device (such as your IP address) so that if you visit the site again using the same device we can identify you. A Cookie may be a ‘session’ Cookie, that is, a Cookie that remains on your device or browser while you are logged on to a particular web site and then disappears when you close your browser, or it may be a ‘persistent’ Cookie, a cookie that remains on your browser over a period of time. Information from a Cookie may be collected and used in aggregate form.

Some Cookies are served directly by SMC, and others are served by third parties, such as by advertising and data analytics providers.

What Cookies do we use?

We use the following types of Cookies on our Sites:

Type of Cookie What these Cookies do
Essential for the use of the site Necessary for us to configure parts of our Sites without making wholesale changes and disruption to our Sites.

Should this kind of Cookies be deleted, our Online Services will not be able to provide the full functionality.

Analytics We use analytics Cookies to collect information on how our Sites are used and to report on our Sites’ usage statistics.

The settings of this type of Cookies can be changed here.

Advertising Cookies We work with third party advertising networks that collect information using Cookies to help make the advertising you see on our Sites and elsewhere on the internet more relevant to you, and to measure the effectiveness of the advertising on the Sites.  We do not decide which Cookies are set or how your data is used by these third parties and therefore you should refer to their privacy policy for further information about which Cookies are set and their privacy and information usage practices.

The settings of this type of Cookies can be changed here.

Social Media Our Sites use plugins to allow you to connect to social networking sites including Facebook and YouTube. These connections are activated when you click on the logos of these services on our Sites.

When you access our Sites with these plugins, they are provided directly by the owner of the plugin, not by us. When you access our Sites and are logged in to an account with the providers of those services, your personal information will be shared with those providers whether you interact with the plugin or not.

The settings of this type of Cookies can be changed here.

Essential for the use of the site

Ensighten

globalsuzuki

Google Botguard

Google Web Font

Adobe Typekit

jQuery

Adobe

Akamai

suzuki-motorsport

Marine-test

localhost

global-suzuki.preview.i-studio

globalsuzuki-sugopri

Google CDN

Cloud Flare

Adobe Creative Cloud

Adobe Business Catalyst

Google Maps

JsCache

Suzuki-rekishikan

Analytics

Google Analytics

Google Tag Manager

Hotjar

Heatmap

Advertising Cookies

DoubleClick

Google AdWords Remarketing

Google AdWords Conversion

Social Media

Twitter Conversion Tracking

Facebook Custom Audiences

YouTube

Some of these Cookies are placed directly by us, and others are placed by third party companies, in particular the advertising and social media Cookies described above. Those Cookies which are placed by third parties are subject to the privacy and cookies policies of the companies which place them, which you can find on their websites.

How can you exercise your Cookies choices?

If you want to select the types of Cookies we use, please click here. You should be aware that if you choose to refuse or remove Cookies, this could affect the availability and functionality of our Sites.

For further information about Cookies, including how to see what Cookies have been set on your device and how to manage and delete them, please visit www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

C) SPECIAL POLICY: HOW WE USE INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS IN EUROPEAN REGION

This Customer Privacy Policy (this “Policy”) describes how Suzuki Motor Corporation (“SMC” “we” or “us”) collects and processes personal information about individuals located in the European Union or any other countries or regions where regulation by the European Union with regard to personal data protection applies, including, but not limited to, the General Data Protection Regulation (GDPR) and how we use and protect this information, and your rights in relation to this information (“you”, to the extent you are located in such area).

This Policy applies to all personal information we collect or process about you when you purchase, lease or rent one of our vehicles, or otherwise become a customer of SMC, one of our affiliated companies (a list of which is available here) or one of our dealers. Personal information is information which relates to you, and which, alone or in combination with other information, could reasonably allow you to be identified.

1. Personal information we use

We will collect personal information from you directly (e.g. when you purchase a vehicle, request a test drive) and also from other sources described in section 1.2 below.

We may be required by law to collect certain personal information about you, or as a consequence of any contractual relationship we have with you, for example if you purchase a vehicle from us or one of our dealers, it will be necessary to collect information about your driving licence and information which allows us to take payment. Failure to provide this information may prevent or delay the fulfilment of these obligations. We will inform you at the time your information is collected whether certain data is compulsory and of the consequences of the failure to provide such data.

1.1 Information we collect directly from you

The categories of information that we collect directly from you are:

 • (a)Personal details (e.g. name, sex, age, date of birth, nationality, address, family structure, education/degree, profession, the amount of salary, bonus and other remuneration);
 • (b)Contact details (e.g. phone number, email address, postal address or mobile number);
 • (c)Vehicle information (e.g. information about any vehicle you own, including a vehicle identification number, registration number, model, age, mileage) In certain cases, when you take your vehicle to be serviced or repaired we will directly collect diagnostic information and operation/environment data about your vehicle, and keep a record of the work carried out and parts supplied. You can find out more information about the personal information collected and when your vehicle is serviced or repaired here;
 • (d)Your marketing and contact preferences (e.g. what sorts of products you are interested in and whether you want to receive marketing from us);
 • (e)Information we collect automatically from you, including data collected using cookies and other similar device identifying technologies (‘Cookies and Tracking Technologies’). Further information about our use of Cookies and Tracking Technologies is available in our Website Privacy and Cookies Policy; and
 • (f)Location information from your vehicle;
 • (g)Model name, grade, product identification number (e.g. Vehicle Identification Number) and photograph or video of our product(s) you purchase and/or use; and
 • (h)Product(s) you purchase from third parties.

1.2 Information we collect from other sources:

We collect information about you from our dealers and distributors, and other third parties such as market research companies.

The categories of information that we collect about you from these other sources are:

 • (a)Personal details (e.g. name, sex, age, date of birth, address, family structure, education/degree, profession, the amount of salary, bonus and other remuneration)
 • (b)Contact details (e.g. phone number, email address, postal address or mobile number)
 • (c)Vehicle information (e.g. information about any vehicle you own, including a vehicle identification number, registration number, model, age, mileage). In particular, when you take your vehicle to be serviced or repaired we will collect diagnostic information and operation/environment data about your vehicle, and keep a record of the work carried out and parts supplied. You can find out more information about the personal information collected and when your vehicle is serviced or repaired here;
 • (d)Your marketing and contact preferences (e.g. what sorts of products you are interested in and whether you want to receive marketing from us);
 • (e)Model name, grade, product identification number (e.g. Vehicle Identification Number) and photograph or vide of our product(s) you purchase and/or use; and
 • (f)Product(s) you purchase from third parties

1.3 Other information we use about you

We may also generate other information about you in the course of our relationship with you. We combine and analyse the personal information we collect from you to generate new information about you as a result of that analysis, which takes place on an automated basis. For more information on our automated decisions, please see the section entitled ‘Automated decision about you‘ below.

1.4 Special categories of personal data

Some of the information we use is sensitive information. In particular, we receive reports about accidents involving our vehicles which may include details of injuries suffered and whether a hospital visit was required. We obtain these reports from our distributors, and use this information with your explicit consent and, in certain circumstances, where necessary to comply with legal obligations under social protection laws (in the event we are required by law to collect such information), in order to make or defend legal claims or to meet a substantial public interest (e.g. in the event of a product recall). If you give your consent, you can withdraw this consent at any time by contacting us using the details below.

2. HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION AND THE BASIS ON WHICH WE USE IT

We use your personal information to:

 • (a)meet our contractual obligations to you under any agreement we have with you or to take any necessary steps before entering into such agreement;
 • (b)fulfil your requests (for example, to enable you to book test drives or request vehicle brochures);
 • (c)help understand, develop and improve our products, processes, services and marketing strategies, including carrying out defect and fault analyses on parts;
 • (d)contact you with marketing and offers relating to products and services offered by us and/or other members of our group companies (unless you have opted out of marketing, or we are otherwise prevented by law from doing so);
 • (e)personalise our communications, products and services to you;
 • (f)keep your personal information up to date;
 • (g)conduct research into new products and services;
 • (h)comply with the legal obligations to which we are subject and cooperate with regulators and law enforcement bodies;
 • (i)understand our customers better;
 • (j)manage and improve our relationship with you;
 • (k)protect the vital interests of you or of another person; and
 • (l)exercise our legal rights where it is necessary to do so, for example to detect, prevent and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims or violations of law.

We must have a legal basis to process your personal information. In most cases the legal basis will be one of the following:

 • (a)to fulfil our contractual obligations to you, for example to provide the services you request, to fulfil our contract with you, to ensure payments to us can be made, and to exercise our legal rights.
 • (b)to comply with our legal obligations, for example to cooperate with regulators and law enforcement bodies; or
 • (c)to meet our legitimate interests, for example communicate with you, to develop, understand and improve our products and services, and to conduct research. When we process personal information to meet our legitimate interests, we put in place robust safeguards to ensure that your privacy is protected and to ensure that our legitimate interests are not overridden by your interests or fundamental rights and freedoms. For more information about the balancing test that we carry out to process your personal information to meet our legitimate interests, please contact us at the details here.Where we rely on our legitimate interests in processing personal data, you can object to that processing at any time using the contact details set out here.

We may obtain your consent to collect and use certain types of personal information when we are required to do so by law (for example, in relation to our direct marketing activities or cookies). If we ask for your consent to process your personal information, you may withdraw your consent at any time by contacting us using the details here.

3. AUTOMATED DECISIONS ABOUT YOU

The way we analyse personal information for the purposes of ensuring we are able to make appropriate decisions about whether to offer credit takes place on an automated basis.

We make such automated decisions about you as they are necessary for us to enter into a contract with you. We may decide not to offer particular financing products to you based on your credit history and other financial information we have collected about you.

Subject to local legal requirements and limitations, you can contact us to request further information about automated decision-making, object to our use of automated decision-making, or request an automated decision to be reviewed by a human being, using the contact details here.

4. INFORMATION COLLECTED WHEN YOUR VEHICLE IS SERVICED OR REPAIRED

When the vehicle you drive was manufactured it was assigned a unique number (the Vehicle Identification Number, or “VIN”). From the VIN we can tell certain information about your vehicle, including its model, age, and technical specifications such as the software it runs on.

When you bring your vehicle in for a service with one of our dealers or repairers, their engineers working on it will need to collect the VIN together with the diagnostic information and operation/environment data about the current state of your vehicle and when the malfunction took place.

This information will be transferred to SMC’s systems, operated by SMC or its service providers and located in Japan or elsewhere, so that SMC can provide the engineers that are servicing your vehicle vehicle-specific repair, maintenance and diagnostic information (including diagrams to help them fix problems, and software updates which may be required for your vehicle’s on-board system). SMC will also provide them information about any past work carried out on your vehicle to assist them to diagnose, repair and/or service it and to enable them to maintain their records.

The information about the work done to your vehicle when it is serviced or repaired is always linked to the VIN of your vehicle, to make sure that every time you bring the vehicle in for a service, engineers of our dealers and repairers can provide you the best service possible. After the services are complete, this information will be transferred to the SMC’s systems, so that SMC (or any third parties it authorises to use the system in this way) can access information about past services and other maintenance work available to any dealer, repairer or their engineer anywhere in the world when they service your vehicle. SMC takes steps to ensure that only those dealers, repairers and engineers that are servicing your vehicle have access to that information, to protect your privacy.

SMC also uses the information held on the system to help diagnose common problems with SMC vehicles, to assist with repairs, to manage and administer warranties, similar products and services. It is also used for product safety purposes including, but not limited to, decision and implementation for field actions such as recall whether mandatory or not, and research and development purposes. If required, SMC will use that information to comply with its legal obligations.

SMC may also pass this information to members of its group companies/partner companies and service providers as described below for the purposes set out above.

D) SPECIAL POLICY: HOW WE USE INFORMATION ABOUT OUR BUSINESS PARTNERS IN EUROPEAN REGION

This Business Partner Privacy Policy (this “Policy”) describes how Suzuki Motor Corporation (“SMC” “we” or “us”) collects and processes personal information about individuals located in the European Union or any other any other countries or regions where regulation by the European Union with regard to personal data protection applies, including, but not limited to, the General Data Protection Regulation (GDPR) and how we use and protect this information, and your rights in relation to this information (“you”, to the extent you are located in such area).

This Policy applies to all personal information we collect or process about you in the context of your or your entities’ business relationship with SMC or one of our affiliated companies (a list of which is available here); such entities include, but not limited to, distributors, dealers, suppliers, service providers, governmental authorities, international organizations, press, and non-profit organizations. Personal information is information which relates to you, and which, alone or in combination with other information, could reasonably allow you to be identified.

1. PERSONAL INFORMATION WE USE

We will collect personal information from you directly and also from other sources.

We may be required by law to collect certain personal information about you, or as a consequence of any contractual relationship we have with you. Failure to provide this information may prevent or delay the fulfilment of these obligations. We will inform you at the time your information is collected whether certain data is compulsory and of the consequences of the failure to provide such data.

1.1 Information we collect about you

The categories of information that we collect about you are set out below. We collect these either directly from you, or from our dealers and distributors, and other third parties:

 • (a)Contact details (e.g. name, company name, division/department/section/group, rank/position/designation/title, phone number, email address, postal address or mobile number);
 • (b)Information necessary for preparation and arrangement for any event, conference or meeting hosted by us or any third parties in which you participate (for example, business meeting) (e.g. contact details, passport information or preference for meal).
 • (c)Information related to system account made available by SMC or our affiliated companies to their business partners.

1.2 Special categories of personal data

Some of the categories of information that we collect are special categories of personal data, such as information about your health, including food allergies (also known as sensitive personal information). We only use this personal information with your explicit consent.

2. HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION AND THE BASIS ON WHICH WE USE IT

We use your personal information to:

 • (a)meet our contractual obligations to you or your entities under any agreement we have with you or your entities or to take any necessary steps before entering into such agreement;
 • (b)communicating with you or your entities (for example, project management) and managing your or your entities’ contact information by physical, digital or any other manner (for example, making a digital list of contact information);
 • (c)make preparation and arrangement for any event, conference or meeting hosted by us or any third parties in which you participate (for example, business meeting);
 • (d)set up, grant access to, administer, and provide the services related to, systems, servers, networks, applications and on-line services made available by SMC to its business partners;
 • (e)comply with the legal obligations to which we are subject and cooperate with regulators and law enforcement bodies; and
 • (f)protect the vital interests of you or of another person; and
 • (g)exercise our legal rights where it is necessary to do so, for example to detect, prevent and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims or violations of law.

We must have a legal basis to process your personal information. In most cases the legal basis will be one of the following:

 • (a)to fulfil our contractual obligations to you or to take any necessary steps before entering into agreement, for example to benefit from the services provided by you, to fulfil our contract with you, to ensure payments to us can be made, and to exercise our legal rights.
 • (b)to comply with our legal obligations, for example to cooperate with regulators and law enforcement bodies; or
 • (c)to meet our legitimate interests, for example communicate with or facilitate communication with you or your entities, and to conduct any project with you or your entities. When we process personal information to meet our legitimate interests, we put in place robust safeguards to ensure that your privacy is protected and to ensure that our legitimate interests are not overridden by your interests or fundamental rights and freedoms. For more information about the balancing test that we carry out to process your personal information to meet our legitimate interests, please contact us at the details here.
 • Where we rely on our legitimate interests in processing personal data, you can object to that processing at any time using the contact details set out here.

We may obtain your consent to collect and use certain types of personal information when we are required to do so by law. If we ask for your consent to process your personal information, you may withdraw your consent at any time by contacting us using the details here.

E) WHO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION WITH

Your personal information may be disclosed to:

 • Service providers. We engage companies to provide services on our behalf and which process personal data, which may include companies managing particular promotions available through our Sites, data hosting companies, vendors that send emails on our behalf, analytics providers, and information technology providers;
 • Members of our group companies and partner companies. Some members of our group companies and partner companies provide services on our behalf, or may be involved in processing personal data for the purpose set out above. A list of these companies is available here;
 • With your consent. We may share information with companies or other organisations where you have asked us to or agreed that we may share your personal information with them;
 • Suzuki dealers, distributors and other partners. We share information with these third parties where necessary to provide you with a product or service;
 • Professional advisors. This includes lawyers and auditors who assist us in running our business and defending or bringing any legal claims;
 • Law enforcement agencies, courts, regulators, or government authorities. We may share your personal information with these parties where we believe this is necessary to comply with a legal or regulatory obligation, or otherwise to protect our rights or the rights of any third party; or
 • Asset purchasers. We may share your personal information with any third party that purchases, or to which we transfer, all or substantially all of our assets and business. Should such a sale or transfer occur, we will use reasonable efforts to try to ensure that the entity to which we transfer your personal information uses it in a manner that is consistent with Our Privacy Policies.

F) TRANSFERRING YOUR PERSONAL INFORMATION INTERNATIONALLY

SMC is located in Japan, so your personal information will be transferred to Japan, as well as to other countries outside your country of residence. These countries may not be regarded by the European Commission as ensuring an adequate level of protection for personal information. To ensure your personal data is properly protected, we put in place appropriate safeguards (including contractual commitments) to ensure that your personal information is adequately protected. If you would like to know more about how SMC protects your personal information when it is transferred outside the EEA, or to obtain a copy of the safeguards we put in place to protect your personal information when it is transferred, please contact us using the contact details set out here.

G) HOW LONG DO WE RETAIN YOUR PERSONAL INFORMATION

We keep your personal information for as long as we need it to fulfil the purposes for which we collected it (described in more detail above in relation to each category of individual about which we collect personal information) and to comply with applicable legal and regulatory obligations. In particular, when determining how long we retain personal data, we take into account how long we need it to:

 • Maintain business records for analysis and/or audit purposes;
 • Comply with record retention requirements under the law;
 • Defend or bring any existing or potential legal claims; and
 • Deal with any complaints regarding our Sites/any services provided in our Sites.

H) YOUR RIGHTS

You have certain rights regarding your personal information, subject to local law. These include the following rights to:

 • access your personal information
 • rectify the information we hold about you
 • erase your personal information
 • restrict our use of your personal information
 • object to our use of your personal information
 • receive your personal information in a usable electronic format and transmit it to a third party (right to data portability)

Furthermore, where you have provided your consent to any use of personal information, you can withdraw that consent at any time.

If you would like to discuss or exercise such rights, please contact us at the details below.

We encourage you to contact us to update or correct your information if it changes or if the personal information we hold about you is inaccurate.

We will contact you if we need additional information from you in order to honour your requests.

I) UPDATES TO OUR PRIVACY POLICIES

We may modify or update our Privacy Policies from time to time. If we change our Privacy Policies, we will notify you of the changes at the top of this page. Where changes will have a fundamental impact on the nature of the processing or otherwise have a substantial impact on you, we will give you sufficient advance notice so that you have the opportunity to exercise your rights in relation to your personal information (for example, to object to the processing).

J) CONTACT US

We are Suzuki Motor Corporation, with registered address at 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan. You can also contact us at: privacy-inquiries@hhq.suzuki.co.jp.

NOTE:
This e-mail address is only used for receiving messages from you regarding personal information. For other inquiries and requests, please kindly contact our distributors in the country in which you are located, using their contact details which are available here.

We are committed to working with you to obtain a fair resolution of any complaint or concern about privacy. If, however, you believe that we have not been able to assist with your complaint or concern, you have the right to make a complaint to the data protection authority in the country in which you live via their website.